Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående föreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

Kollektivhuset Fiolen
Matlagning i kollektivhuset Fiolen, Lund

Ett kollektivhus är ett vanligt bostadshus med normala lägenheter. Dessutom finns gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sin hobby och umgås.

Det finns många olika slags kollektivhus. I en del bor människor i alla åldrar, i andra människor i ”andra halvan av livet” utan hemmavarande barn.
Det gemensamma köket och matsalen är oftast kärnan i ett kollektivhus verksamhet. Alla vuxna ingår i ett matlag som turas om att laga maten. Två matpass var tredje eller fjärde vecka är ganska vanligt.

Barnfamiljer på Slottet, Lund
Barnfamiljer på Slottet, Lund

I Sverige finns idag drygt 50 kollektivhus, varav de flesta är medlemmar i föreningen Kollektivhus NU.

Vill du bo kollektivt? Varje år är det Öppet hus för intresserade i många kollektivhus. I år har de flesta öppet under helgen 30/9-1/10. Många hus har egna köer eller intresselistor. Adresser till dessa hittar du på sidan ”Hus”.

Runt om i landet finns också startargrupper som vill få igång fler kollektivhus och bogemenskaper. Adresser med mera finns på sidan ”Startargrupper