Göteborg

Boihop

Boihop, c/o Rang, Dr Westrings gata 21 F, 41324

Göteborg, boihop@gmail.com, 070-454 82 33

Kontaktpersoner: Birgitta Rang, 031-826786, birgitta.rang@telia.com och Inga Alander, inga.alander@yahoo.se

Boihop Hisingen, Backaplan/Kvillebäcken

Kontaktperson: Ulla-Britt Swensson, 031-225419, ulla-britt.swensson@comhem.se

Undersammatak

Kontaktpersoner: Agneta Starfelt, 070-6570436, agnetastarfelt@yahoo.se och Erna Lagerfors, erna@goteborg.seths.se

Huddinge

Kollektivhusföreningen Bergscikadan vill tillsammans med Huddinges allmännyttiga bostadsbolag Huge bygga ett resurssnålt, hållbart kollektivhus med hyresrätter i Huddinge kommun.

Kollektivhusföreningen Bergscikadan, Huddinge

Kontaktpersoner: John Håkansson, 070-4483434, john.k.hakansson@gmail.com och Mikael Johansson, gnocken@gmail.com

Stockholm

Föreningen Framtiden

Framtiden (Föreningen), c/o Blomberg, Bastugatan 40, 11825 Stockholm

Kontaktperson: Ingela Blomberg, ordf, tel 08-847741, 0707341426, ingela.blomberg@boomgruppen.se

Föreningen HÅLLKOLLBO sustainable cohousing

Kontaktpersoner: Maggie Wellton, Mimmi Zotterman, sekr. 08-261650, mimmi@zeta.telenordia.se och Margareta Jaric, kassör 076-3759459, mjaric@datamedia4f.se</>

Kombo

kollektiv.kombo@gmail.com

Kontaktpersoner: Sven Larsson, 08–508 54701, s.o.s.oasen@bredband.net och Marja Joss, 070 2372987, marja.joss@hotmail.com